Házirend

Hatályba lépés: 2016.11.24.

Általános rendelkezések

 1. A mozi területére való belépéssel és/vagy a mozijegy lefoglalásával, megvásárlásával a mozilátogató tudomásul veszi és elfogadja a jelen Házirendben foglaltakat.
 2. Jelen Házirend legalább egy példánya a mozi területén bárki által látható helyen kifüggesztésre kerül - kérjük, kérje kollégáink iránymutatását - illetve az aktuális házirend a www.cinemacity.hu weboldalon is megtalálható. A mozi fenntartja a jogot a jelen Házirend módosítására. A változásról és annak hatályba lépésének idejéről a www.cinemacity.hu oldal ad tájékoztatást.
 3. Minden, a Házirendben nem tárgyalt jogi vonatkozással kapcsolatban a magyarországi törvényeket és a magyarországi hatóságok döntéseit tartjuk irányadónak.
 4. A magyar törvényi jogszabályok a Magyarországra kerülő filmeket korhatár besorolás alá kötelezik. A mozi ajánlja, de nem kötelezheti a programban feltüntetett korhatárjelölések szem előtt tartását, különösen kiskorú nézőink esetében.
 5. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a mozi Házirendjéről és annak betartásáért.
 6. Belépőjegyet minden látogatónk köteles váltani kortól, foglalkozástól és minden egyéb tényezőtől függetlenül (kicsi gyermekek, újságírók, rendőrök stb.).
 7. A mozijegy a film kezdete előtt 30 perccel válik érvényessé, a film végével érvénytelenné.  A mozi területe és szolgáltatásai az érvényes mozijeggyel rendelkező vendégek számára vannak fenntartva.  A mozi területén érvényes mozijegy nélkül tartózkodókat a mozi személyzete a moziból eltávolíthatja.
 8. A termekbe kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel, legkorábban az előadás kezdete előtt 10 perccel lehet bemenni, amennyiben máshogy a mozi személyzete nem rendelkezik.
 9. A látogatók a mozijegyükön feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen kötelesek helyet foglalni, és jegyüket illetve blokkjukat az előadás végéig megőrizni.

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a látogató nem tudja elfoglalni a mozijegyén feltüntetett helyet, akkor kérje a mozi személyzetének segítségét, és kövesse a tőlük kapott eligazítást.

 1. A mozitermekbe személyenként csak 1 csomag vihető be, melynek mérete nem haladhatja meg a 25cm x 25cm x 40cm-es méretet. Csomagmegőrzés a mozi területén nem vehető igénybe. A csomagot úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedő folyosók szabadon maradjanak.

Szerzői jogok

 1. A mozi összes termében szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető - illetve polgári jogi következményeket von maga után! Valamennyi program, design, szöveg, képi elrendezés, illusztráció, hang, videó, film, műalkotás szerzői jog alatt áll, ennek rögzítése, másolása, módosítása a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Fotó készítése a mozi személyzetéről írásbeli hozzájárulásuk nélkül szigorúan tilos. Fotó készíthető a mozitermeken kívül, fényképezőkép ikonnal ellátott promóciós felületek előtt, amennyiben a fotón a mozi területe és a mozi személyzete nem látszik.
 2. A moziban a Magyarországon hatályos, a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket megsértő látogatókat a mozi személyzete a mozi területéről eltávolítja, ellenük a mozi rendőrségi feljelentést tesz.

Moziműsor

 1. A mozi a mindenkori aktuális heti moziműsort a www.cinemacity.hu oldalon közli.

A nem a mozi tulajdonában lévő, vagy nem a mozi által megrendelt médiafelületen közölt műsor helyességéért, vagy nem a mozitól származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.

 1. A feltüntetett kezdési időpont nem a film kezdési időpontját jelenti, mert a mozi a filmek előtt reklámokat, előzeteseket vetít.
 2. A mozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 3. A műsorváltozásról a mozi legkésőbb a változással érintett előadás kezdetéig ad ki tájékoztatást.

Jegyfoglalás

 1. Az előre lefoglalt jegyek átvételének lehetőségét a mozi az előadás kezdete előtt 30 percig biztosítja, így az időben át nem vett jegyekért a mozi felelősséget nem vállal.
 2. A lefoglalt jegyeket soron kívül kiadni nem áll módunkban.
 3. A foglalásokat a mozi műsorváltozás/teremcsere/egyéb okok esetén átteheti, átfoglalhatja. A változásról a mozi igyekszik tájékoztatni a vendégeket a film kezdetéig, amennyiben foglaláskor a vendég valós adatokkal regisztrált.
 4. A mozi fenntartja a jogot, hogy bizonyos foglalásokat töröljön, módosítson amennyiben:
 1. szándékos károkozás feltételezhető: szándékos károkozás esetén a mozi rendőrségi feljelentést tesz
 2. a vendég foglaláskor nem valós adatokkal regisztrál
 3. technikai probléma, teremcsere, egyéb esetben
 4. nem megfelelő foglalás esetén.

Jegyvásárlás

 1. Mozijegy vásárlásra személyesen a mozi jegypénztáraiban és online, a www.cinemacity.hu oldalon van lehetőség. A pénztártól való távozás után a kiadott, esetlegesen nem megfelelő időpontra, dátumra, filmre kapott jeggyel, a fizetett vagy visszakapott összegekkel kapcsolatban reklamációt elfogadni nem áll módunkban.  Online jegyvásárlás esetén a fizetés előtt javasolt ellenőrizni az alábbi kritériumokat: mozi, dátum, időpont, előadás. Az online vásárlást követően ellenőrizni szükséges a mozi által küldött visszaigazoló e-mail adatait és csatolmányait. Amennyiben a vendég a fent említett csatolmány(oka)t nem kapta meg vagy az adatok nem egyeznek,  úgy ügyfélszolgálatunkkal léphet kapcsolatba: +36 80 800 800. Külföldről: +36 1 999 6161. Az egyéb, nem a mozitól vagy Simple applikáción keresztül vásárolt jegyekért a mozi felelősséget nem vállal.
 2. A mozi műsorváltozás/teremcsere/egyéb okok esetén a már megvásárolt jegyeket átteheti. A mozi nem garantálja, ugyanakkor minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a már megvásárolt jegyet a korábbi vásárlásnak megfelelő sor - és szék számra tegye át figyelembe véve a terem adottságait.

Az új teremszám, sor- és székszám amennyiben a vendég számára bizonyos oknál fogva nem megfelelő, úgy a vendégnek jogában áll elállni a mozijegy vásárlástól. A vendég további tájékoztatást a mozi személyzetétől kérhet.

 1. A mozi fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos előadásokra ”szabadjegyet” ne váltson be.
 2. A pénztáraknál pénzt váltani nem áll módunkban.

Jegyár, Kedvezmények

 1. Jegyárakról személyesen a választott mozi pénztárában, vagy online a www.cinemacity.hu/cinemas oldalon tájékozódhat, a választott mozi oldalán.
 2. Kedvezményeket csak a jogosultság igazolása után áll módunkban biztosítani (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány stb. felmutatásával és átadásával). A kedvezményekre jogosító igazolványokról bővebb információt az 1. számú mellékletben talál. Egy jogosultságot igazoló irattal csak egy kedvezményes jegy vásárolható.

Büfé termékek

 1. Az előadásra csak a moziban vásárolt termék (büfében vagy a kávézóban vásárolt termékek) bevitelére van mód, máshol vásárolt élelmiszert, italt a látogatók nem hozhatnak be magukkal a mozi termeibe.
 2. A moziban megvásárolható, de nem a moziban előállított termékek esetében a mozi kizárólag az azokra vonatkozó forgalmazási szabályok betartásáért felelős.
 3. Elmaradt előadás illetve törölt (sztornózott) mozijegy esetén a megvásárolt büfé illetve a kávézó termékeinek árát visszatéríteni nem áll módunkban.

Mozijegy törlése

 1. Személyes jegyvásárlás esetén legkésőbb az előadás napján filmkezdés előtt 1 órával váltható vissza a jegy blokk vagy számla ellenében.

Online vásárlás esetén a mozijegy legkésőbb az előadás kezdete előtt 3 órával töröltethető. Törlés esetén a vásárolt összeg 30 napon belül kerül visszatérítésre.

Online jegyvásárláskor az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni a jegyet, illetve a jegy árát visszatéríteni:

 1. Ha a jegyet a film kezdete előtt kevesebb, mint 3 órával vásárolták.
 2. Ha a vásárolt jegy nem kerül átvételre/felhasználásra.
 3. Ha a vendég vásárláskor helytelen adatokat szolgáltat ügyfélszolgálatunk részére.

Vásárlással kapcsolatos reklamációt kizárólag a film kezdetéig áll módunkban elfogadni!

Elmaradt, félbeszakadt előadás

 1. Amennyiben az előadás félbe szakad, vagy elmarad (technikai hiba, áramszünet, bombariadó, különböző természeti csapások, vis mayor, stb.) a mozi igyekszik tájékoztatni látogatóit a lehetőségeikről. Ha a mozi más tájékoztatást nem ad, az előadást követő 90 napon át, az előadásokra szóló jegy ellenében, úgynevezett Kompenzációs Szabadjegyet (emergency ticket) bocsát ki. Jogosultak kizárólag azok, akik érvényes mozijeggyel rendelkeznek az érintett előadásokra, melyet tetszőleges - az eredeti jegynek megfelelő típusú - előadásra szóló mozijegyre válthat az adott mozi pénztárában, a Kompenzációs Szabadjegyen feltüntetett beváltási határidő lejártáig.
 2. A mozi nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a filmek késéssel kezdődnek, elmaradnak vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek. Ebből adódó kellemetlenségek miatt a vendégek kártalanítása, járulékos (pl.: parkolás, utazás) költségeinek megtérítse nem áll módunkban.

A mozi magánterület

 1. A mozi magánterület, így a mozi fenntartja a jogot, hogy bizonyos személyeket saját belátása szerint a területére ne engedjen be, vagy bármikor onnan kizárhasson.
 2. A mozi tulajdonát rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem rendelkező személyek ellen a mozi – a kárértéktől függetlenül - rendőrségi feljelentést tesz.
 3. A vendég jelen Házirenddel elfogadja, hogy a mozi bútorzatát és mosdóit rendeltetésszerűen használja. Rendeltetésszerű használat bútorzat esetén: a kanapékon, termek székeiben a vendég számára kényelmes ülés. Feküdni és lábat feltenni szigorúan tilos!

Rendeltetésszerű használat mosdók esetén: a mosdókban kizárólag kéz-és arcmosásra van lehetőség.

Rongálás, higiéniai szempontból nem megfelelő és más vendégeket zavaró magatartás esetén a mozi személyzete a vendéget a moziból eltávolíthatja, illetőleg kötelezheti a rongálási érték megtérítésére.   

 1. A moziban, de a vendégek elől elzárt területeken kizárólag a mozi személyzete tartózkodhat, kivéve a menekülési útvonalakat, kizárólag vészhelyzet (pl. tűz) esetén. Illetéktelen behatolók ellen a mozi birtokháborításért és magánterület megsértéséért eljárását indít.

Vendégek védelme

 1. A mozi területére a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi látogató szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos. A mozi fenntartja magának a jogot, hogy adott szituációtól függően döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.
 2. A mozi területéről a rendbontó, a többi látogató szórakozását bármilyen módon zavaró (pl. mobiltelefon használata az előadások alatt) látogatókat a mozi személyzetének jogában áll eltávolítani. Ebben az esetben a jegy árát nem köteles a mozi megtéríteni.
 3. 18 éven aluliakat alkohol tartalmú termékkel nem szolgálunk ki.
 4. A mozitermekben tilos álarcok és fegyverutánzatok viselése. Továbbá tilos olyan öltözék viselése, amely más nézőkben félelmet kelt.

Biztonsági intézkedések

 1. A mozi területe biztonsági kamerarendszerrel van ellátva, melynek képét a mozi megőrizheti és rögzítheti. Ezen felvételeket a mozi saját tulajdona védelmében, károkozás igazolására felhasználhatja, magánszemélynek kiadni, illetve megmutatni viszont csak hatósági eljárás keretén belül hivatalos szerv felszólításának eleget téve köteles.
 2. A mozi egész területén tilos a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) és a nyílt láng használata. Mozi területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos.

A mozi felelősségének kizárása

 1. A mozi területére kihelyezett promóciós anyagokon, filmekben, előzetesekben és reklámokban elhangzó és látható tartalomért a mozi nem vállal felelősséget, az ebből eredendő kárt vagy veszteséget nem térít meg.
 2. A mozi területére bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott értékekért a mozi felelősséget nem vállal.
 3. A mozilátogatót egy másik mozilátogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a mozi felelősséget nem vállal.
 4. A nem a mozi által üzemeltetett technikai berendezésekért (pl. fűtő-, hűtőberendezésért, parkolórendszerért) a mozi felelősséget nem vállal.
 5. A mozi területén kívül eső területekért és azok tisztaságáért a mozi felelősséget nem vállal.

Parkolás

 1. A pláza parkolójában váltott parkolójegyen a mozi vendégei számára a mozipénztárban 3 óra parkolási díjat jóváírunk, amely kedvezmény a parkolóházba való beállás időpontjától indul.  A parkolást követően a mozijegy vásárlásakor, az előadás kezdete előtt a jegypénztárakban kérhető, és érvényesíthető (egy parkolókártyával a kedvezmény csak egyszer vehető igénybe, abban az esetben is, ha a látogató esetleg hosszabb vagy több filmet tekint meg egymás után, figyelembe véve a filmek előtt vetített reklámok és előzetesek időtartamát is). Technikai probléma esetén (parkolóautomata, parkolás SMS-ben) azt a parkolóház üzemeltetéséért felelős személyeknek szükséges jelezni a helyszínen.

Állatok a moziban

 1. Kutyát, illetve egyéb állatot a mozi területére behozni tilos. Kivételt képez a segítő kutya.

Panaszfórum

 1. Probléma vagy panasz esetén javasolt azt azonnal a helyszínen jelezni a mozi személyzetének. A mozi a panaszkezelés során a mozijegyet kérheti, így kérjük, őrizze meg azt.
 2. Panasz esetén észrevételét megteheti az I. T. Magyar Cinema Kft. Vezérigazgatóságára küldött levélben postai úton: 1132 Budapest, Váci út 22-24. vagy telefonon: 06 80 800 800-as zöld számon, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

A mozi a panaszkezelés során a mozijegyet kérheti, így kérjük, írásban tett vagy telefonos panasz esetén is őrizze meg azt. Az illetékes felügyeleti szerv: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Budapest, József krt. 6.) További információ: http://www.nfh.hu

 1. Panasz esetén a nem valós adatok folytán kézbesítetlen válaszokért a mozi felelősséget nem vállal.

1. sz. melléklet: Kedvezményre jogosító igazolványok