Promóciós feltételek

"Most nálad landolhat a meglepetés!” elnevezésű promóció

JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

1. A játék szervezője:

Az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., a továbbiakban: Szervező) „Most nálad landolhat a meglepetés!” elnevezéssel promóciót szervez a résztvevő Cinema City mozik látogatói számára, a továbbiakban „Játék”.

 

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

Játékban valamennyi magánszemély jogosult részt venni, aki a Játék időtartama alatt (lásd 3. pont), a Játékban résztvevő Cinema City mozik (lásd 4. pont) valamelyikének előadására mozijegyet vásárol és megtekinti azt, a továbbiakban: „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező (1132 Budapest Váci út 22-24), a résztvevő mozik és annak üzemeltetésében résztvevő alvállalkozó cégek, az Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet és a Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat (1093 Budapest, Czuczor u. 6.) diák munkatársai, a mozik takarításában közreműködő alvállalkozó cégek, Nyír-Cleaner's Kft. (Jakab Sándor, 4551 Nyíregyháza Szamóca u. 20), TOP Cleaning Kft. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33.ép.), Future FM Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 5. I.em/1.), Office Management Services Kft. (1035 Budapest, Vihar utca 29.), a mozik biztonsági szolgálatában közreműködő alvállalkozó cégek, DIS Security Kft., (1133 Budapest, Gogol utca 5-7.) alkalmazottai, munkavállalói és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 

3. A Játék időtartama:

A Játék 2018. december 24. – december 31.

 

4. A Játékban résztvevő mozik:

Játékban az alábbi mozikba szóló filmvetítésekre váltott jeggyel lehet részt venni: Cinema City Alba, Cinema City Allee, Cinema City Aréna, Cinema City Balaton, Cinema City Campona, Cinema City Debrecen, Cinema City Duna Pláza, Cinema City Győr, Cinema City Miskolc, Cinema City Nyíregyháza, Cinema City Pécs, Cinema City Savaria, Cinema City Sopron, Cinema City Szeged, Cinema City Szolnok, Cinema City Westend, Cinema City Zalaegerszeg.

 

5. A Játékban való részvétel menete, sorsolás, nyeremények átadása:

A Játék időtartama alatt (lásd 3. pont) a résztvevő mozik előadásaira (lásd 4. pont) kell a Játékosoknak jegyet vásárolniuk és megtekinteniük azt.

A Játék kezdete előtt kerültek kisorsolásra és közjegyzői letétbe (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) a nyertes mozielőadások az alábbiak szerint:

  • A Játék egyes napjain 2-2, összesen 16 nyerő előadás került kisorsolásra az alábbi mozikban: Cinema City Szolnok, Cinema City Nyíregyháza, Cinema City Zala, Cinema City Savaria, Cinema City Sopron, Cinema City Veszprém
  • A Játék egyes napjain 3-3, összesen 24 nyerő előadás került kisorsolásra az alábbi mozikban: Cinema City Debrecen, Cinema City Miskolc, Cinema City Szeged, Cinema City Pécs, Cinema City Győr, Cinema City Alba, Cinema City Duna Pláza, Cinema City Campona
  • A Játék egyes napjain 5-5, összesen 40 nyerő előadás került kisorsolásra az alábbi mozikban: Cinema City Westend, Cinema City Aréna, Cinema City Allee

Összesen 408 db nyerő előadás került kisorsolásra.

Az adott nyerő előadásra jegyet vásárló és azt megtekintő Játékosok a filmvetítést megelőzően, már a teremben ülve tudják csak meg, hogy ők azok a szerencsések, akik a nyerő előadásokra váltottak jegyet.

Valamennyi, a filmvetítés megkezdésekor a teremben tartózkodó Játékos, ott a helyszínen, a mozi munkatársaitól kapja meg a nyereményét voucher formájában.

 

6. Nyeremények:

A nyeremények megnevezése és az odaítélés mechanizmusa a következő:

  • Valamennyi december 24-i és 30-i nyerő előadáson a Játékosok mindegyike egyenként 1 db kis popcorn vouchert (1,5l) kap a jegye mellé.

A nyeremény átvételéhez a voucher kód bemutatása, illetve átadása szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2019.01.01.-02.28. között a büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő kedvezménnyel össze nem vonható.

  • Valamennyi december 26-i nyerő előadáson a Játékosok mindegyike egyenként 1 db közepes nachos vouchert (60g) kap a jegye mellé.

A nyeremény átvételéhez a voucher kód bemutatása illetve átadása szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2019.01.01.-02.28. között a büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő kedvezménnyel össze nem vonható.

  • Valamennyi december 28-i nyerő előadáson a Játékosok mindegyike egyenként 1 db közepes, szabadon választható Pepsi üdítő vouchert kap a Pepsi toronyból (0,75l) a jegye mellé*.

A nyeremény átvételéhez a voucher kód bemutatása illetve átadása szükséges. A nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi büféjében 2019.01.01.-02-28. között a büfé zárásáig. A kód a beváltás után érvényét veszti. A nyeremény más, a Játék időtartama alatt érvényben lévő kedvezménnyel össze nem vonható.

  • Valamennyi december 25-i, 27-i, 29-i és 31-i nyerő előadáson a Játékosok mindegyike egyenként 1 db normál, 2D filmre szóló mozijegy vásárlása után ugyanarra az előadásra beváltható + 1 mozijegy vouchert kap a jegye mellé **, ***.

1+1. Egy teljes árú 2D típusú előadásra szóló mozijegy, egy tranzakción belül történő megvásárlása esetén + 1 ugyanarra az előadásra váltott mozijegy jár.
A nyeremény átvételéhez a voucher kód bemutatása, illetve átadása szükséges.
Nyeremény beváltható bármely a Játékban résztvevő Cinema City mozi pénztárában 2019.01.01.-02.28. között a pénztár zárásáig. A voucher kód online mozijegy vásárlás során nem beváltható. A kód a beváltás után érvényét veszti.  A voucher kód a hét minden napjára szóló 2D típusú előadásra váltható be. A voucher kód nem használható fel  3D, VIP, IMAX, 4DX illetve ScreenX jegy kiváltásra. A nyeremény más kedvezménnyel össze nem vonható, a fizetett jegy mindig teljes árú.

* Az üdítő a Pepsi toronyból választható, nem palackozott szénsavas üdítőt jelent.
** A mozijegy nyeremény esetén a már megvásárolt jegyet a Szervezőnek nem áll módjában stornózni, hogy újonnan nyert jegyével kiválthassa azt.
*** Azon filmre, amelyre a jogtulajdonosa nem engedélyezte a nyeremény beváltását a Szervezőnek a nyereményt kiadni nem áll módjában.

 

7. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek illetve a nyeremények elszállításának költsége a nyertest terhelik.

 

8. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos Játékszabálya és Adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán, a cinemacity.hu oldalon.

A Játékról információ található még a Szervező hivatalos social media csatornáin és saját felületein.

A Szervező a Játék ideje alatt hotline vonalat üzemeltet: +36 80 800 800-as zöld szám, mely minden nap 10-21 óra között hívható.

 

9. Egyebek:

nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Szervező és Lebonyolító kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a cinemacity.hu oldalon értesülhetnek.

                                                                                                        

 I.T. Magyar Cinema Kft.

                                                                                                                       Szervező

Budapest, 2018. december 23.