ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS

A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. MEGHATÁROZÁSOK
 3. A WEBHELYEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
 4. A WEBOLDAL ÉS A MOBILALKALMAZÁSOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
 5. SZERZŐI JOG ÉS SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
 6. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK BIZTONSÁGOSSÁGA
 7. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI
 8. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA
 9. ELÁLLÁSI JOG ÉS A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA
 10. PANASZKEZELÉS
 11. GOOGLE ÉS APPLE
 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 200 évi CVIII. törvény alapján kiadott Szabályzat meghatározza az alábbiakat:
  1. a budapesti székhelyű I.T. Magyar Cinema Kft. által az interneten elérhető "Webhelyen", a https://www.cinemacity.hu címen keresztül elektronikus úton nyújtott szolgáltatások fajtáját, terjedelmét és technikai feltételeit (amely a jelen Szabályzat alkalmazásában magában foglalja a Cinema City mobilalkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatásokat is).
  2. a Megállapodások megkötésére vonatkozó kérelmek (a továbbiakban: "Jelentkezés") Webhelyen keresztül történő elfogadásához teljesítendő feltételeket,
  3. az igények feldolgozásának szabályait és eljárásait,
  4. a weboldal felhasználási feltételeit.
 2. A Szabályzat ingyenesen elérhető a https://www.cinemacity.hu/regulations weboldalon olyan formában, amely a Megállapodás fennállásának ideje alatt lehetővé teszi a Szabályzat elolvasását, rögzítését, valamint a Felhasználói tájékoztató egy példányának kinyomtatását, személyes, nem kereskedelmi célú felhasználását (a szakaszban meghatározott fogalommeghatározások szerint). A Szolgáltatások használatának megkezdése előtt minden Felhasználó köteles megismerni azok tartalmát.
 3. A Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
 4. Az a Felhasználó, aki a Webhelyen keresztül elérhető Szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a Szabályzatot (amely mind magyar, mind angol nyelven elérhető) és kötelezettséget vállal az itt leírt szabályok betartására. A Szolgáltatások igénybevételének megkezdése a Szabályzat teljes körű elfogadásának, megértésének és megerősítésének, valamint a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó írásbeli megállapodás megkötésének minősül anélkül, hogy erről külön megállapodást kötnének a felek. A megállapodást a Szolgáltató nem iktatja. Minden Felhasználó a fentiekben említett tevékenység megkezdésétől kezdve köteles betartani az itt foglalt rendelkezéseket.
 5. A Felhasználónak legalább 14 éves vagy annál idősebb természetes személynek kell lennie. Ha a Felhasználó korlátozottan cselekvőképes természetes személy, akkor a Szolgáltatásokat a szülő vagy a törvényes képviselő beleegyezésével veheti igénybe. A beleegyezést rögzítő dokumentumot köteles a Cinema City kérésére bármikor írásban rendelkezésre bocsátani.
 6. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló jelen Szabályzatban nem szabályozott esetekben, és különösen az elektronikus formában tett akaratnyilatkozatok benyújtására a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 2) Korm. rendelet és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Vissza a tetejére

II. MEGHATÁROZÁSOK

 1. A jelen Szabályzatban az alábbi, nagy kezdőbetűvel szereplő kifejezéseket az itt leírt értelemben kell használni, kivéve, ha a szövegkörnyezetből egyértelműen más következik:
  1. "Szabályzat" – a Cinema City által a Webhelyen keresztül kínált szolgáltatások nyújtására és használatára vonatkozó szabályokat meghatározó rendelkezés.
  2. "Szolgáltató" vagy "Cinema City" – I.T. Magyar Cinema Kft., székhelye 1132 Budapest, Váci út 22-24. 1. em., amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékbe vezettek be.
  3. "Felhasználó" – olyan természetes személy, aki a Cinema City által nyújtott szolgáltatásokat elektronikus úton veszi igénybe a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.
  4. „Webhely" – a Cinema City által kezelt internetes weboldal, amelynek elérhetősége: https://cinemacity.hu beleértve a Cinema City mobilalkalmazást, valamint a Cinema City tulajdonában lévő vagy a Cinema City által, illetve nevében időről-időre üzemeltetett egyéb weboldalakat és alkalmazásokat is. A Webhely funkciói függhetnek attól, hogy a Felhasználó a weboldalt vagy a mobilalkalmazást használja.
  5. Kapcsolatfelvételi űrlap" – funkció, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy üzeneteket küldjön a Cinema Citynek.
  6. "Szolgáltatás" – a Cinema City által a Webhelyen keresztül a Felhasználónak elektronikus úton nyújtott, Szabályzaton alapuló szolgáltatás;
  7. Személyes adat – az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személynem minősül az, aki a megadott adatok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható;
  8. "Fiók" – a Felhasználó egyéni online fiókja, amely alatt a regisztrált és bejelentkezett Felhasználó adatait gyűjtik;
  9. "Regisztráció" – az adatok Felhasználó általi kitöltése és elküldése a Cinema City részére az űrlapon keresztül, ami a Fiók létrehozását és a Szolgáltatás használatát eredményezi;
  10. "Jelszó" – a felhasználó által megadott alfanumerikus és speciális karakterekből álló karakterlánc, amely a Regisztráció és a későbbi Bejelentkezés során a Felhasználó saját fiókjához való hozzáféréséhez szükséges.
  11. „Azonosító" -– A regisztráció során megadott felhasználói e-mail cím;
  12. "Bejelentkezés" – a Felhasználó előzetes regisztrációját követően egy egyéni azonosító (Login) és jelszó megadása, amely lehetővé teszi a Fiók tartalmához való hozzáférést;
  13. "Megállapodás" - az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó azon megállapodás, amelynek alapján a Cinema City elektronikus szolgáltatásokat nyújt a Felhasználónak, és amelynek megkötése a Szabályzat elfogadásával és a Szolgáltatás használatának megkezdésével történik.
  14. Mobilalkalmazás – a Cinema City által a Felhasználó számára biztosított alkalmazás, amely letölthető az App Store (IOS) és a Google Play Store (Android) alkalmazásokból.
  15. Adatvédelmi Szabályzat – a Felhasználók személyes adatainak gyűjtésére és feldolgozására, valamint az információk tárolására és védelmére vonatkozó szabályok.

Vissza a tetejére

III. A WEBHELY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

 1. A Webhely által nyújtott szolgáltatások lehetnek ingyenesek (azaz olyan szolgáltatások, amelyekért a Felhasználónak nem kell fizetnie) vagy fizetősök (azaz olyanok, amelyek a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztetnek). Bizonyos Szolgáltatások Regisztrációhoz kötöttek.
 1. A Cinema City a Webhelyen keresztül a következő szolgáltatásokat nyújthatja elektronikus úton:
  1. A Webhely tartalmának megtekintése, beleértve a Cinema Cityvel, mozijainkkal, filmjeinkkel stb. kapcsolatos információk megjelenítésének lehetőségét;
  2. A Kapcsolatfelvételi űrlap használata;
  3. Fiókhozzáférés és -kezelés;
  4. A Cinema City mozikba szóló helyfoglalás és online jegyvásárlás;
  5. E-ajándékjegyek vásárlása, ajándékjegyek és ajándékkártyák felhasználása a Webhelyen;
  6. A Tanári Moziklub regisztrációja;
 2. A Webhely egyéb szolgáltatásokat is nyújthat, a külön szabályzatban leírt feltételek szerint, amelyek a következő címen érhetők el: https://www.cinemacity.hu/regulations
  1. A mobilalkalmazások Felhasználó általi használatára az operációs rendszerek szolgáltatóinak feltételei is vonatkoznak, így például a Google Play Általános Szerződési Feltételek: https://www.google.com/mobile/android/market-tos.html illetve az Apple Media Services Általános Szerződési Feltételek: https://www.apple.com/legal/internet-services/

Ha és amennyiben az Apple App Store vagy a Google Play Store módosítja a mobilalkalmazások letöltésére vagy használatára vonatkozó feltételeit, a Cinema City nem vállal felelősséget az ilyen módosításokért, beleértve a jelen Megállapodástól eltérő módosításokat is.

 

 1. Időről időre frissíthetjük, módosíthatjuk, visszavonhatjuk, felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) elérhetőségét vagy hozzáférését, ily módon kifejezésre juttatva a termékeinkben, a felhasználóink igényeiben és az üzleti céljainkban bekövetkezett változásokat vagy technikai módosulásokat.
   
 2. A Webhely tartalmának megtekintése, mint szolgáltatás
  1. A Szolgáltatások használatához – ehhez nem szükséges a regisztráció – a Felhasználók még a Szolgáltatás igénybevétele előtt megismerik a jelen Szabályzatot és az Adatvédelmi Szabályzatot.
  2. A Webhely tartalmának böngészésére vonatkozó Szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás a Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek elolvasása után, a Szolgáltatás igénybevétele előtt jön létre, és a Szolgáltatás tényleges használatának idejére szól.
  3. A Felhasználó bármikor felhagyhat a Szolgáltatás használatával. A Szolgáltatás használatának megszüntetésével kapcsolatos jogkövetkezményekre a kötelezően érvényes jogszabályok irányadók, amelyek a nyújtott Szolgáltatás jogi jellege, valamint a ténybeli körülmények miatt alkalmazandók.
  4. Ha a Felhasználó elhagyja a Webhelyet, az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó Megállapodás megszűnik, és nem szükséges további akaratnyilatkozatot tenni.

 

 1. A Kapcsolatfelvételi űrlap, mint szolgáltatás
  1. A Szolgáltatások használatához regisztrációra lehet szükség. A Felhasználóknak a Szolgáltatás használata előtt el kell olvasniuk a Szabályzatot és az Adatvédelmi Szabályzatot.
  2. A Kapcsolatfelvételi űrlap (Szolgáltatás) nyújtására vonatkozó megállapodás, a Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek elolvasása után jön létre a Szolgáltatás igénybevétele előtt, amikor a Felhasználó kitölti és elküldi a Kapcsolatfelvételi űrlapot, megadva a Szolgáltatás igénybevételének megkezdéséhez szükséges adatokat. A Megállapodás a Szolgáltatás tényleges igénybevételének időtartamára jön létre.
  3. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik minden olyan következményért, amely abból ered, hogy helytelenül töltötte ki az űrlapot, különösen, ha a Felhasználó helytelen, valótlan, pontatlan, hiányos vagy félrevezető adatokat adott meg.
  4. A Szolgáltatás igénybevételekor a Felhasználónak csak a Szolgáltatás megfelelő használatához szükséges személyes adatokat kell megadnia. Nem kell megadni bizalmas adatokat, mint például: bankkártya-adatokat, egészségügyi információkat vagy személyes családi helyzetre vonatkozó információkat.

 

 1. Fiókhozzáférési és -kezelési szolgáltatás
  1. A Fiókhozzáférési és -kezelési szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció, valamint a Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elolvasása és elfogadása a szolgáltatás igénybevétele előtt.
  2. A regisztráció úgy történik, hogy a Felhasználó megfelelően kitölti az erre a célra létrehozott Regisztrációs űrlapot, beleértve a Cinema City által a Szolgáltatás használatának megkezdéséhez szükségesnek ítélt személyes adatok megadását, az Azonosító és a Jelszó létrehozását, a szükséges nyilatkozatok és hozzájárulások megtételét, a Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását, majd elküldi a Cinema City Fiók megnyitására vonatkozó kérelmét.
  3. Fiókot cselekvőképes; vagy legalább 16 éves, korlátozottan cselekvőképes, szülő vagy törvényes képviselő beleegyezésével eljáró Felhasználó hozhat létre, a megállapodás létrejöttéhez szükséges lépések megtételével, valamint nyilatkozatok és hozzájárulások benyújtásával a Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban.
  4. A Felhasználó köteles a megjelölt adatokat szükség szerint megadni. A Felhasználó által megadott adatoknak aktuálisnak és valósnak kell lenniük.
  5. A Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében a Felhasználó köteles különösen a Megállapodás megkötéséhez szükséges adatokat – beleértve a személyes adatokat is – haladéktalanul frissíteni a Megállapodás megfelelő alkalmazásához szükséges mértékben.
  6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel, a Szabályzat rendelkezéseivel, valamint az adott területen elfogadott szokásokkal és társadalmi viselkedési normákkal összhangban, más Felhasználókat nem zavaró módon használni.
  7. A Felhasználó a Regisztrációs folyamat befejezése után kap hozzáférést a Fiókhoz.
  8. A Felhasználó automatikus bejelentkezése és a Fiókhoz való hozzáférése a Regisztráció folyamatának jóváhagyását jelenti.
  9. A Felhasználó úgy fér hozzá a Fiók tartalmához, hogy a Webhelyen a Bejelentkezéskor minden alkalommal megadja az Azonosítót és a Jelszót.
  10. A Fiók Szabályzatban leírt funkcióinak eléréséhez Regisztráció szükséges.
  11. A Felhasználó a Fiókon belül használhatja a Fiókhoz való hozzáféréshez kapcsolódó funkciókat, a Cinema City által jelenleg működtetett és a Felhasználó számára elérhetővé tett terjedelemben.
  12. A Felhasználó a Fiókot a Fiók menüjében a megfelelő gomb megnyomásával és döntésének megerősítésével zárhatja be. A Fiók lezárása után:

 i. A Felhasználó kijelentkeztetésre kerül, a visszajelentkezés lehetősége nélkül.

ii. A Felhasználó elveszíti (a) a Fiók által biztosított kezelési lehetőségeket, (b) a       hozzáférést a Fiók tartalmához, beleértve a korábbi foglalások listájához való hozzáférést, (c) a személyes adatok és fizetési adatok tárolásának lehetőségét, (d) azt a képességét, hogy kizárólag a Fiók Felhasználóknak szánt különleges ajánlatokat kapjon;

iii. A regisztrációkor megadott felhasználói adatok visszafordíthatatlanul anonimizálásra kerülhetnek az Adatvédelmi Szabályzatban leírt szabályoknak megfelelően;

iv. A Felhasználó minden jövőbeni foglalása aktív marad;

 

                               m. A Felhasználó a Fiókot a Fiók menüjében a megfelelő gomb megnyomásával és döntésének megerősítésével zárhatja be; ha ez megtörténik, a Fiók azonnal megszűnik. A Fiók lezárása után:

 

i. A Felhasználó elveszíti (a) a Fiók által biztosított kezelési lehetőségeket, (b) hozzáférést a korábbi foglalások listájához, (c) a személyes adatok és fizetési adatok tárolásának lehetőségét, (d) azt a képességét, hogy kizárólag a Fiók Felhasználóknak szánt különleges ajánlatokat kapjon;

ii. A regisztrációkor megadott felhasználói adatok visszafordíthatatlanul anonimizálásra kerülnek;

iii. A Felhasználó minden jövőbeni foglalása aktív marad;

iv. A Felhasználó új fiókot hozhat létre ugyanazzal az e-mail-címmel, mint amit a korábbi regisztrációnál használt.

 

 1. Helyfoglalás és jegyvásárlás a Cinema City mozikba
  1. A Cinema City mozikba történő online helyfoglalás és jegyvásárlás módjai:
   (i) a Felhasználó regisztrált és bejelentkezett a Fiókon keresztül, vagy
   (ii) Fiók nélküli, nem regisztrált Felhasználó esetében
   a szolgáltatás nyújtása a vonatkozó, külön szabályzat alapján történik – amely elérhető a www.cinemacity.hu/regulations-on-rendering-electronic-services-and-website-terms-of-use oldalon.

Angolul itt érhető el: www.cinemacity.hu/regulations-on-rendering-electronic-services-and-website-terms-of-use A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a fent említett Szabályzat és az Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elolvasása és elfogadása a Szolgáltatás igénybevétele előtt.

 1. Az utalványok, ajándékjegyek, ajándékutalványok, és e-ajándékjegyek vásárlása és/vagy használata

A Webhelyen történő e-ajándékjegyek vásárlásához és használatához, valamint ajándékjegyek, utalványok, ajándékkártyák és e-ajándékjegyek használatához a Cinema City Szabályzatának elfogadása és a https://www.cinemacity.hu/appendix2 oldalon elérhető külön szabályzat elfogadása, valamint az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

 1. Tanári Moziklub Szolgáltatás

A Tanári Moziklub igénybevételéhez a Tanárklubra vonatkozó Adatvédelmi szabályzat elfogadása http://tanarimoziklub.cinemacity.hu/adatkezelesi_tajekoztato oldalon elérhető külön szabályzat elfogadása, valamint az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

Vissza a tetejére

 

IV. A WEBOLDAL ÉS A MOBILALKALMAZÁSOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 1. Előfordulhat, hogy változtatásokat hajtunk végre a Webhelyünkön.
  1. Időről időre frissíthetjük és módosíthatjuk a Webhelyünket, ily módon kifejezésre juttatva a termékeinkben, a felhasználóink igényeiben és az üzleti céljainkban bekövetkezett változásokat vagy technikai módosulásokat.
 2. Felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk a Webhelyünket.
  1. Webhelyünket ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre.
  2. Nem garantáljuk, hogy a Webhelyünk, illetve annak bármely tartalma mindig elérhető lesz, sem azt, hogy megszakítás nélkül elérhető lesz.
  3. Üzleti, technikai és működési okokból felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk vagy korlátozhatjuk a Webhelyünk és/vagy szolgáltatásaink egészének vagy bármely részének elérhetőségét.
  4. A Felhasználó felelős továbbá annak biztosításáért, hogy minden olyan személy, aki a Felhasználó internetkapcsolatán keresztül hozzáfér a Webhelyünkhöz, tisztában legyen a jelen felhasználási feltételekkel és egyéb alkalmazandó feltételekkel, valamint, hogy azokat betartsa.
 3. Területi lefedettség
  1. Webhelyünk a Magyarország területén élő személyeknek szól. Nem állítjuk, hogy a Webhelyünkön vagy azon keresztül elérhető tartalom használható vagy elérhető más helyeken is.
 4. Nem vállalunk felelősséget az általunk belinkelt weboldalakért.
  1. Annak ellenére, hogy észszerű erőfeszítéseket teszünk a Webhelyünkön található információk frissítése érdekében, nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot arra vonatkozóan, hogy a Webhelyünk tartalma pontos, teljes vagy naprakész.
  2. Amennyiben a Webhelyünk harmadik felek által biztosított más webhelyekre és forrásokra mutató linkeket tartalmaz, ezek a linkek kizárólag a Felhasználó tájékoztatására szolgálnak. Az ilyen hivatkozások nem értelmezhetők úgy, hogy mi jóváhagyjuk a hivatkozott weboldalakat vagy az onnan származó információkat.
  3. Nincs befolyásunk az ilyen oldalak vagy források tartalma felett.
 5. Az oldalunkra való hivatkozással kapcsolatos szabályok
  1. A Felhasználó hivatkozhat a Webhelyünkre, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon teszi, és nem sérti a hírnevünket, illetve nem él vissza azzal.
  2. Tilos olyan linket létrehozni, amely részünkről bármiféle társulást, jóváhagyást vagy hozzájárulást sugall, amikor ilyen nem létezik.
  3. Tilos a Webhelyünkre mutató link olyan weboldalon történő létrehozása, amely nem a Felhasználó tulajdonában van.
  4. Webhelyünket tilos más Webhelyen bekeretezni, továbbá tilos olyan link létrehozása, amely a Webhelyünk kezdőlapon kívüli más részére mutat.
  5. Ha a fentiektől eltérő tartalmakra kíván hivatkozni, vagy a Webhelyünkön található tartalmakat kívánja, lépjen kapcsoltba velünk a 0680800800-as ingyenesen hívható, vagy a +36 1 999 6161-es normál tarifás ügyfélszolgálati telefonszámon.
 6. Nem vállalunk felelősséget a vírusokért, és tilos azokat a Webhelyünkre behozni.
  1. A Felhasználó felelős a saját informatikai technológiájának, számítógépes programjainak és platformjának a Webhelyünkhöz való hozzáféréshez szükséges beállításáért. Használjon saját vírusvédelmi szoftvert.
  2. Tilos a Webhelyünk vírusok, trójaiak, logikai bombák vagy más rosszindulatú, vagy technológiailag káros tartalmakkal történő tudatos elárasztása. A Felhasználó nem kísérelhet meg jogosulatlanul hozzáférni a Webhelyünkhöz, a Webhelyünket tároló szerverhez, illetve a Webhelyünkhöz kapcsolódó bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. A Felhasználó nem indíthat Webhelyünk ellen szolgáltatás-megtagadási támadást vagy elosztott szolgáltatás-megtagadási támadást. Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és együttműködünk ezekkel a hatóságokkal oly módon, hogy felfedjük a Felhasználó személyazonosságát. Ilyen jogsértés esetén azonnal megszűnik a Felhasználó Webhelyünk használatára vonatkozó joga.
 7. A Webhely megfelelő használatához szükséges technikai követelmények:
  1. szoftver: bármilyen telepített és futó böngésző, amely támogatja a JavaScript-alkalmazást;
  2. program, amely lehetővé teszi a JPG vagy PDF formátumban mentett fájlok előnézetét és nyomtatását;
  3. internetböngésző 6-os vagy újabb verziója vagy Firefox 2.0 vagy újabb verziója;
  4. minimális felbontás (800 x 600) vagy magasabb.
  5. A következő technológiák használhatók a Webhelyen: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, sütik, HTML, CSS.3.
  6. Az elektronikus szolgáltatásokat általában a nap 24 órájában, a hét 7 napján nyújtjuk; a Cinema City fenntartja a jogot a Webhely működésének megszakítására, ha azt hardver vagy szoftver javítása, karbantartása vagy módosítása és a Cinema Citytől független okok idézik elő, illetve a Webhely működésének akár a Cinema City egyoldalú döntése alapján történő megszakítására, illetve felfüggesztésére.
  7. Minden adatot Secure Sockets Layer (SSL) titkosítással titkosítunk.
  8. A Felhasználó böngészőjének bezárása a Webhelyre küldött adatok törlését eredményezheti. A munkamenet tárolására vagy törlésére vonatkozó összes beállítás a Felhasználó böngészőjében található.
  9. A sütik letiltása általában nem akadályozza a Szolgáltatások használatát, de bizonyos esetekben nehézségeket okozhat a Webhelyhez való csatlakozásban.

Vissza a tetejére

V. SZERZŐI JOG ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 1. A Webhely szerzői jog, iparjogvédelelmi jogok és szellemi tulajdonjogok által védett immateriális javakat tartalmaz. A Webhelyen bemutatott valamennyi tartalom, különösen grafikák, védjegyek, logók, ikonok, fényképek, videók és egyéb tartalmak semmilyen formában és módon nem reprodukálhatók vagy terjeszthetők.
 2. A Webhelyen található közlés semmilyen része (beleértve: szöveget, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, fotókat, hangfájlokat, videó fájlokat adatokkal, prezentációkat, programokat és bármilyen más adatot) nem reprodukálható vagy terjeszthető a Cinema City előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Vissza a tetejére

VI. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK BIZTONSÁGOSSÁGA

 1. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
 2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Webhelyen nem végez illegális, sértő, potenciálisan zavaró vagy káros tevékenységet.
 3. A Felhasználónak tilos a Webhelyen keresztül bármilyen jogellenes tartalmat szolgáltatni.
 4. A Felhasználó köteles megvédeni az elektronikus hozzáférési csatornákon történő azonosítását lehetővé tevő információkat – különös tekintettel a Fiókra –, oly módon, hogy nem osztja meg az Azonosítót és a Jelszót.
 5. A Felhasználónak rendszeresen meg kell változtatnia a Fiók jelszavát. Biztonsági okokból ajánlott erős Jelszót létrehozni, azért, hogy a jelszavak ne szótárból származó, egyszerű, kiszámítható szavak legyenek.
 6. A Cinema City nem vállal felelősséget annak következményeiért, ha a Felhasználó olyan információkat ad meg, amelyek illetéktelen személyek számára lehetővé teszik az azonosítását a Webhelyen.
 7. A Felhasználó vállalja, hogy Fiókját nem hozza nyilvánosságra más személyek számára. Felelősséget vállal a Felhasználói Fiókon keresztül a Webhely működésével összhangban, a Felhasználónévhez és Jelszóhoz való jogosulatlan hozzáféréssel összefüggésben végrehajtott tényleges és jogi cselekményekért.
 8. Ha felmerül a gyanú, hogy a Bejelentkezés vagy a Jelszó jogosulatlan személyek kezébe került, a Felhasználó köteles azonnal megváltoztatni a Jelszót, vagy a Kapcsolat űrlapon keresztül üzenetet küldeni a Cinema Citynek.

Vissza a tetejére

VII. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉNEK ÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

 1. A Webhely Felhasználó általi használata a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását és a Megállapodás megkötését jelenti, külön dokumentumok készítése nélkül.
 2. A Szabályzat a Webhelyen, vagy a Megállapodás megkötése előtt a Felhasználónak megadott internetes címen érhető el, oly módon, hogy a Felhasználó által használt IKT-rendszer (Információs és Kommunikációs Technológiák) segítségével lehetővé teszi a Szabályzat tartalmának megszerzését, sokszorosítását és rögzítését.
 3. A III. fejezet 5. pontjában említett, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a szolgáltatások időtartamára jön létre, és megszűnik, amikor a Felhasználó megszünteti a szolgáltatások igénybevételét, azaz amikor a Felhasználó elhagyja a Webhelyet.
 4. A III. fejezet 6. pontjában említett, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséből eredő megkeresés kezelésének időtartamára jön létre.
 5. A III. fejezet 7. pontjában említett Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodást a Felhasználó kérésére kell megkötni a Fiók fenntartásának és karbantartásának időtartamára.
 6. A III. fejezet 8. pontjában említett Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a Felhasználó kérésére jön létre, a külön ÁSZF-ben meghatározott, a helyfoglalásra és az internetes jegyvásárlásra vonatkozó szabályoknak megfelelően, amelyeket a Felhasználó a Megállapodás megkötése előtt elfogadott.
 7. A III. fejezet 9. pontjában említett Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a Felhasználó kérésére, az e-ajándékkártyák vásárlása előtt, a Felhasználó által elfogadott külön szabályzatban meghatározott szabályoknak megfelelő időben és feltételekkel jön létre.
 8. A III. fejezet 10. pontjában említett Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás a Felhasználó kérésére, a Felhasználó által a Tanári Moziklub szolgáltatás igénybevétele előtt elfogadott külön szabályzatban foglalt szabályoknak megfelelő időben és feltételekkel jön létre.
 9. Egyéb szolgáltatásokat a Webhely részeként nyújtunk a Webhelyen a https://www.cinemacity.hu/regulations címen elérhető külön szabályzatban leírt feltételek szerint.

Vissza a tetejére

VIII. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

 1. A Cinema City által kínált szolgáltatásokat/termékeket igénybe vevő magánszemélyek (vagy Felhasználók) adatkezelője az I.T. Magyar Cinema Kft., egy Magyarországon bejegyzett cég, székhelye 1132 Budapest, Váci út 22-24. szám alatt található. Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel írásban lehetséges (postai úton vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül). Kineveztük az adatvédelmi tisztviselőt is, akivel e-mailben lehet kapcsolatba lépni: [email protected] vagy levelezés útján az I.T. Magyar Cinema Kft. 1132 Budapest, Váci út 22-24. I. em. címünkre küldött levélben érhető el.
 2. A Cinema City kijelenti, hogy technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, amely intézkedések megfelelnek a védett adatokat fenyegető veszélyeknek és kategóriáknak, így ezen intézkedések különösen védik az adatokat a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, a jogosulatlan személy általi eltávolítás, az alkalmazandó jogot sértő feldolgozás, valamint a megváltoztatás, elvesztés, sérülés vagy megsemmisítés ellen.
 3. A Cinema City a Felhasználók személyes adatait kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott Szolgáltatások nyújtása érdekében és az alábbi 5. pontban említett célokból kezeli.
 4. A Cinema City a Felhasználó személyes adatait a jogviszony létesítéséhez, kialakításához, módosításához vagy megszüntetéséhez szükséges módon kezelheti. A Felhasználó azonban a Szabályzatban leírt minden egyes Szolgáltatás-típus esetében, annak igénybevételekor külön tájékoztatást kap arról, hogy mely személyes adatok kellenek (szükségesek).
 5. A személyes adatok feldolgozása az Adatvédelmi Szabályzatban leírt célokból történik, és magában foglalja a következő okok miatt történő feldolgozást:
  1. lehetővé teszi és biztosítja a megrendelt szolgáltatásokat/termékeket, mint például:
   1. ülőhelyek lefoglalása és jegyvásárlás
   2. Utalványok és ajándékkártyák vásárlása és/vagy felhasználása,
   3. regisztráció és online fiók létrehozása,
   4. regisztráció és a tanárok klubjának elérhetővé tétele,
   5. versenyek, nyereményjátékok és egyéb promóciók szervezése -

(jogalap: A személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("GDPR") 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

  1. a megrendelt szolgáltatással/termékkel kapcsolatos panaszok elbírálása, archiválása vagy folyamatos kapcsolattartás – az úgynevezett törvényes jogos érdekeink alapján, amelyek a következők: ügyek tisztázása, követelések védelme vagy rendezése, a folyamatos kapcsolattartás szükségessége. (jogalap: a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja),
  2. termékeink és szolgáltatásaink javítása, új termékek és szolgáltatások fejlesztése, valamint saját termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó marketingtevékenység (hagyományos és online formában) – jogos érdekeink alapján, amelyeket a tevékenységek ezen szakaszában említettünk, beleértve a Cinema City szolgáltatásainak fejlesztését és népszerűsítését (jogalap: a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja),
  3. marketingközlemények küldése e-mailben vagy SMS üzenetben, amennyiben a Felhasználó hozzájárult az ilyen marketingközlemények fogadásához – a nyilatkozat hatálya alatt (jogalap: 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja,
  4. lehetővé teszi a Cinema City számára, hogy eleget tegyen jogi kötelezettségeinek (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja), különösen az adójogszabályok tekintetében.

A személyes adatok megadása önkéntes, de a kötelezőnek megjelölt adatok megadása szükséges a Megállapodás létrejöttéhez, mivel az adatok nélkül nem tudjuk azt megfelelően megkötni és végrehajtani. Minden érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje az adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, élhet az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint az adathordozhatósághoz való jogával. Ha adatvédelmi gyakorlatunk bármely részével kapcsolatban aggálya van, beleértve azt is, ahogyan személyes adatait kezeltük, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), vagy bírósághoz fordulhat.

 

Ha az adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy azt bármikor visszavonja anélkül, hogy ez befolyásolná a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségét. Az adatokat a Megállapodás időtartama alatt és a Megállapodás teljesítését követően a Megállapodásból eredő esetleges követelések elévülési idejének lejártáig tároljuk a magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Ha az Adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, azokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. További tudnivalókat arról, hogy hogyan gyűjtünk információkat a Felhasználókról, és hogy hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött információkat, az Adatvédelmi Szabályzat tartalmaz, amely elérhető a weboldalon: https://www.cinemacity.hu/privacy-policy-hu

Vissza a tetejére

IX. ELÁLLÁSI JOG ÉS A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

 1. Az adott Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megállapodás megkötésétől számított 14 napon belül, a Szabályzatnak megfelelően, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó indoklás nélkül elállhat a megállapodástól, különösen a Kapcsolattartási űrlapon keresztül tett nyilatkozat benyújtásával.
 2. A Fogyasztó nem jogosult elállni a Megállapodástól, ha a Megállapodás szórakoztató rendezvényekre vonatkozik, ha a Megállapodásban szerepel a szolgáltatás napja vagy időtartama, például mozijegyek vásárlása, vagy ha a Fogyasztó beleegyezett, hogy a Cinema City a fent említett elállási határidő lejárta előtt megkezdi a Szolgáltatás nyújtását.
 3. A Cinema City által nyújtott egyes szolgáltatások esetében a lemondás menetét az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó külön szabályzat határozza meg.
 4. A fentiekben meghatározott jog sérelme nélkül a Felhasználó jogosult a szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megállapodást bármikor, azonnali hatállyal felmondani az erre vonatkozó információknak a Kapcsolat űrlapon keresztül történő megküldésével, kivéve, ha az adott szolgáltatásra vonatkozó külön szabályzatban a Megállapodás felmondásának jogát másként határozták meg.
 5. A Cinema City 14 napos felmondási idővel bármikor, bármilyen okból vagy akár indok nélkül is, azonnali hatállyal pedig akkor mondhatja fel a Fiók-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megállapodást, ha a Felhasználó megsérti a Szabályzatot, valamint abban az esetben, ha a Cinema City megszünteti az elektronikus szolgáltatásokat. A Társaság a Megállapodás felmondásáról a Felhasználónak a Fiókregisztráció során megadott címére vagy a Felhasználó Fiókjához legutóbb hozzárendelt e-mail címére küldött nyilatkozat útján tájékoztatja a Felhasználót.

Vissza a tetejére

X. PANASZKEZELÉS

 1. A Felhasználónak joga van panaszt tenni a Webhelyen nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 2. A panaszokat a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezése után a lehető leghamarabb kell benyújtani.
 3. A panasznak legalább a következőket kell tartalmaznia: vezetéknév, keresztnév, elérhetőség (postai cím vagy e-mail-cím) és a panasz benyújtását indokoló körülmények leírása.
 4. A panaszokat írásban 1132 Budapest, Váci út 22-2 I. em. postacímre kell benyújtani, vagy az adott Cinema City mozi, mozivezetői irodájában található Panaszkönyvben kell benyújtani.
 5. A panaszokat a Cinema City megvizsgálja, és általában a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőben választ küld. A választ a Felhasználó által a panasz benyújtásakor megadott elérhetőségre küldjük.
 6. Cinema City további információkat kérhet, amennyiben az szükségesnek bizonyul a tények megállapításához és a panasz elbírálásához.

Vissza a tetejére

XI. GOOGLE ÉS APPLE

A Webhely használatára vonatkozó megállapodás kizárólag a Felhasználó és a Cinema City között jön létre. A Google LLC ("Google") és az Apple Inc. ("Apple") nem részes felei e Megállapodásnak. A Google vagy az Apple által biztosított bármely termék, szolgáltatás, tartalom vagy szoftver (beleértve, de nem kizárólagosan a Google Play Store-t és az Apple App Store-t) használatával a Felhasználó elfogadja, hogy a Google vagy az Apple valamennyi vonatkozó felhasználási feltétele és adatvédelmi irányelve kötelező érvényű. A Google és az Apple nem vállal felelősséget harmadik felek azon állításaiért, amelyek szerint bármely Cinema City Mobilalkalmazás, illetve a Felhasználó bármely Mobilalkalmazás birtoklása vagy használata sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Google és az Apple, valamint ezek leányvállalatai a Webhely használatára vonatkozó Megállapodás harmadik fél kedvezményezettjei, de csak annyiban, amennyiben az a Google vagy Apple terméken (adott esetben) használt Mobilalkalmazásra vonatkozik, valamint a Google és az Apple jogosult a Megállapodást a Felhasználóval szemben, mint a Megállapodás kifejezett és szándékolt harmadik fél kedvezményezettjével szemben érvényesíteni.

Vissza a tetejére

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Szabályzat 2023. 02. 21-én lép hatályba, és elérhető a Webhelyen.
 2. A Szabályzatot a Cinema City módosíthatja azzal, hogy a frissített Szabályzatot a Webhelyen elérhetővé teszi. A Szabályzat módosításai nem érintik a Felhasználónak a Szabályzat korábbi változata alapján már megszerzett jogait. A Webhely vagy a Szolgáltatások Felhasználó általi használata a Szabályzat módosításainak bevezetését követően azok elfogadásának minősül.
 3. Az a Felhasználó, aki nem fogadja el a Szabályzat új tartalmát, jogosult a Megállapodást a jelen dokumentum 10. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint felmondani.
 4. Az ebből eredő jogvitákban a Magyarországon működő rendes bíróságok járnak el, kivéve, ha a törvény kötelezően alkalmazandó rendelkezései ettől eltérnek.

Vissza a tetejére